• Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια
  • Κιν.: 6971818005

Αποκατάσταση Διαταραχών Επικοινωνίας Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια Αποκατάσταση Διαταραχών Επικοινωνίας Διαταραχών λόγου και ομιλίας, άρθρωσης και φωνολογίας Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών Χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους

Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα φάσμα θεμάτων όπως διαπροσωπικές σχέσεις, άγχος, οικογενειακές σχέσεις, αυτοεκτίμηση, ανάπτυξη των ικανοτήτων του παιδιού και καλύτερη κατανόηση του εαυτού του καθώς και άλλα θέματα ψυχικής υγείας.

 

Η συζήτηση με τον ψυχολόγο βοηθάει τους γονείς να έχουν μία καλύτερη εικόνα της διαπαιδαγώγησης και εξέλιξης του παιδιού τους, να απαλλαγούν από την ανησυχία του αν είναι καλοί γονείς ή όχι, να ενημερωθούν για τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού και να αλλάξουν, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τη στάση ή τη συμπεριφορά τους απέναντι στο παιδί τους, ώστε να έχουν καλύτερη επαφή και επικοινωνία με αυτό.

X