• Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια
  • Κιν.: 6971818005

Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Το Κατάστημα αναγνωρίζει την σημαντικότητα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και συναλλαγές των χρηστών είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Πληροφορίες που σας ζητάμε

Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στον ιστότοπο του Καταστήματος, στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε και θα σας ζητήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο όταν θελήσετε την είσοδο σας στον ιστότοπο και θελήσετε προχωρήσετε στην παραγγελία προϊόντων ως πελάτης, ή εάν επιλέξετε να λαμβάνεται τα ενημερωτικά μας e-mail.

Είσοδος στο Κατάστημα – Στοιχεία Πελάτη

Τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή και την είσοδο σας στον ιστότοπο paizokaimilo.gr είναι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης (με τα οποία θα γίνεται η είσοδος σας, μετά την εγγραφή σας), το email, το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη, νομός, χώρα) και τηλέφωνο. Τα ανωτέρω στοιχεία σας είναι όλα υποχρεωτικά για την εγγραφή σας.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν επίσης τα στοιχεία πελάτη σε περίπτωση που προχωρήσετε σε μια παραγγελία προϊόντος βάσει των οποίων θα γίνεται η τιμολόγηση και η αποστολή των προϊόντων, δηλαδή αποτελούν τα στοιχεία αγοραστή όπου θα εκδοθούν τα ανάλογα παραστατικά και η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας. Επίσης κατά την αγορά ενός προϊόντος μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία μιας νέας διεύθυνσης αποστολής για μια παραγγελία και νέο παραλήπτη στην περίπτωση που τα στοιχεία και η διεύθυνση του πελάτη που αποτελούν και την διεύθυνση χρέωσης, δεν είναι τα ίδια με τα στοιχεία και την διεύθυνση του παραλήπτη του προϊόντος. 


Δηλαδή σε κάθε περίπτωση σας ζητούνται μόνο τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την αποστολή προϊόντων, για την διασφάλιση της επικοινωνίας μαζί σας και τα στοιχεία τιμολόγησης.

Οι χρήστες – πελάτες ενημερώνονται και αποδέχονται με το παρόν ότι συναινούν με την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών στοιχείων από υπαλλήλους του Καταστήματος, για τις ανάγκες της ομαλής συναλλαγής και επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του Καταστήματος καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε τρίτους προστήθεντες (π.χ. συνεργαζόμενη εταιρεία courier), οι οποίοι θα προσδιορίζονται στα πλαίσια διεκπεραίωσης μιας παραγγελίας (καταρτιζόμενης σύμβασης).

Επίσης με το παρόν βεβαιώνεται ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Καταστήματος έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο, όπως για την διεκπεραίωση μιας παραγγελίας. Το Κατάστημα δεσμεύεται ρητά να μην αποκαλύψει τα προσωπικά στοιχεία των πελατών του και τα στοιχεία των συναλλαγών τους σε τρίτους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά στοιχεία του κάθε πελάτη που δηλώνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το Κατάστημα και με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση μιας παραγγελίας. Το σύνολο των εγγράφων – ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ του Eshop και ενός πελάτη στα πλαίσια παραγγελιών – αγορών θα τηρούνται από το Κατάστημα για τουλάχιστον χρονικό διάστημα έξι μηνών και ο πελάτης θα έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες εφόσον το επιθυμεί.

X