• Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια
  • Κιν.: 6971818005

Αποκατάσταση Διαταραχών Επικοινωνίας Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια Αποκατάσταση Διαταραχών Επικοινωνίας Διαταραχών λόγου και ομιλίας, άρθρωσης και φωνολογίας Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών Χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους

Πρώιμη Παρέμβαση

Πρώιμη Παρέμβαση

Η πρώιμη παρέμβαση είναι ένα θεραπευτικό πρόγραμμα για βρέφη και νήπια που έχουν διαγνωστεί ή υπάρχουν ενδείξεις για καθυστέρηση στην ανάπτυξη .

Ο παιδονευρολόγος, ο παιδοψυχίατρος, ο αναπτυξιολόγος, αλλά και οι θεράποντες ιατροί (πχ. παιδίατρος) είναι αυτοί που θα κρίνουν εάν το παιδί χρήζει να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο στη συνέχεια διαμορφώνεται με τη συμμετοχή μιας ομάδας ειδικοτήτων ( εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός, ψυχολόγος, κ.ά).

Ουσιαστικός ρόλος στο πρόγραμμα της πρώιμης παρέμβασης είναι η εκπαίδευση των γονέων ούτως ώστε κατανοώντας τις ιδιαίτερες δυσκολίες του παιδιού τους να μπορέσουν να το βοηθήσουν μέσα στη καθημερινή τους ζωή.

Βασικός λοιπόν στόχος είναι η ολιστική στήριξη του παιδιού και της οικογένειάς του προκειμένου το παιδί να αναπτύξει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό όλες τις δεξιότητες/ικανότητές του, από την πρώτη στιγμή που θα γίνει η διάγνωση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε τα μέγιστα αποτελέσματα.

Το κάθε εξατομικευμένο πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή εκείνων των δεξιοτήτων που υπολείπονται και ειδικότερα αφορά τους τομείς της κίνησης , της αυτουπηρέτησης, της αντίληψης, της επικοινωνίας, της κοινωνικοποίησης , της συναισθηματικής ωριμότητας και γενικότερα της λειτουργικότητας και της αυτονομίας. Παράλληλα, οι γονείς – οικογένεια στηρίζονται ψυχολογικά και έχουν την ομάδα για σύμβουλό τους, σε κάθε τους προσπάθεια.

Ρωτήστε τους ειδικούς του κέντρου μας, για περισσότερες πληροφορίες

Ζητήστε τη συμβουλή η τη βοήθεια μας για οποιαδήποτε ανησυχία σας! Καλυτέρα να ανησυχούμε έγκαιρα ακόμα και αν η ανησυχία αποδειχτεί αβάσιμη!

 

X