• Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια
 • Κιν.: 6971818005

Progress Bar & Pie Chart

Progress Bar & Pie Chart

Progress bar

Development
Design
Marketing
Testing

Pie Chart

Pie Chart

 • Planning
 • Analysis
 • Design
 • Coding
 • Testing
 • Planning
 • Analysis
 • Design
 • Coding
 • Testing

Line Chart

 • One
 • Two
 • One
 • Two
X