Για παιδιά, στα οποία θέλετε να ενισχύσετε:

 • τον αφηγηματικό και περιγραφικό λόγο,
 • την οπτική και ακουστική επεξεργασία,
 • την κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου,
 • την κριτική σκέψη,
 • τις εκτελεστικές λειτουργίες,
 • τη μνήμη εργασίας,
 • την επίλυση προβλημάτων,
 • την εκτέλεση εντολών,
 • την κατανόηση συναισθημάτων,
 • τις κοινωνικές δεξιότητες,
 • το λεξιλόγιο, κ.ά.

Ηλικίες 3 +ετών.