• Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια
  • Κιν.: 6971818005

E-SHOP

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 20504 εκπαιδευτικό παιχνίδι ΑΚROS

39.90

Κατηγορία:

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ένα παιχνίδι κατανόησης του λογικού συσχετισμού βασισμένο στη χρονική ακολουθία ‘πριν-ενδιάμεσα-μετά΄.

Αποτελείται από 90 πραγματικές εικόνες που δημιουργούν 30 σύνολα 3 καταστάσεων τοποθετημένες χρονικά.Το παιδί καλείται να αναγνωρίσει και να τοποθετήσει τις εικόνες στη σωστή χρονική σειρά (πριν-μετά) με οδηγό την κεντρική (ενδιάμεση) εικόνα.Διατίθεται σύστημα αυτοδιόρθωσης.

Στόχοι παιχνιδιού:

1.Aνάπτυξη λογικής σκέψης και του χρονικού προσανατολισμού.

2.Ανάπτυξη της  δεξιότητας συσχέτισης των αντικειμένων ανάλογα με τη μορφή τους.

3.Βελτίωση εκφραστικού λόγου,εντάσσοντας χρονικά επιρρήματα σχετιζόμενα με τις καταστάσεις που παρουσιάζονται στις εικόνες.

4.Βελτίωση του ψυχοκινητικού συντονισμού.

Περιλαμβάνει: 90 πραγματικές εικόνες.

Σύστημα αυτοδιόρθωσης πίσω από τις κάρτες,

Από 3 ετών και άνω.

Ιδανικό για οικογένειες,λογοθεραπευτές,εργοθεραπευτές και ειδικούς παιδαγωγούς.

X