• Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια
  • Κιν.: 6971818005

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ NAI ή ΟΧΙ

12.99

Οι εκπαιδευτικές κάρτες ΝΑΙ ή ΟΧΙ είναι ειδικά σχεδιασμένες για να βοηθήσουν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και όχι μόνο να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους και να ενισχύσουν τον περιγραφικό τους λόγο μέσα από ερωτήσεις κλειστού τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ.

Το παρόν κουτάκι περιλαμβάνει 50 κάρτες.

Περιγραφή

Οι εκπαιδευτικές κάρτες ΝΑΙ ή ΟΧΙ είναι ειδικά σχεδιασμένες για να βοηθήσουν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και όχι μόνο να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους και να ενισχύσουν τον περιγραφικό τους λόγο μέσα από ερωτήσεις κλειστού τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ.

Το παρόν κουτάκι περιλαμβάνει 50 κάρτες.

X