• το λεξιλόγιο,
  • τον περιγραφικό λόγο,
  • την οπτική και ακουστική επεξεργασία,
  • τη σωστή συντακτικήδομή πρότασης,
  • τη δημιουργία προτάσεων,
  • την κατανόηση προτάσεων,
  • τη γραμματική,
  • τον αργό ρυθμό ομιλίας, κ.ά.

ΑΡΧΕΙΟ:PDF

Σελίδες:33

Iδανικό για θεραπευτές, παιδαγωγούς και γονείς.

Ηλικίες:3+