ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Το παρόν ebook  περιέχει 40 κάρτες που στοχεύουν στην ανάπτυξη των κκοινωνικών δεξιοτήτων.

Η διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό είναι μια τεχνική της συμπεριφορικής θεραπείας που συνεχώς εξελίσσεται. Αυτό δεν οφείλεται στην αδυναμία των παιδιών με αυτισμό να κατακτήσουν αυτές τις δεξιότητες κάποια στιγμή στη ζωή τους, αλλά στο γεγονός ότι απαιτείται ειδική εκπαίδευση για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Κατηγορία:
X