• Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια
  • Κιν.: 6971818005

E-SHOP

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ flash cards

3.99

Κατηγορία:

Περιγραφή

Το παρόν e-book περιλαμβάνει 15 κάρτες με τα επαγγέλματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη:

●του λεξιλογίου

●περιγραφικού λόγου

● κατηγοριοποίησης

Κατάλληλο για παιδιά άνω των 3 ετών.

Αρχείο: PDF

X