• Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια
  • Κιν.: 6971818005

E-SHOP

KAΡΤΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

6.99

Κατηγορία:

Περιγραφή

Οι κάρτες  επίλυσης συγκρούσεων είναι ιδανικές για παιδιά που δε μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματα τους και χρειάζονται ενίσχυση στις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Η τεχνική της επίλυσης συγκρούσεων  εστιάζει στο πρόβλημα και η/ο
εκπαιδευτικός ακολουθεί τα εξής 6 βήματα:
1. Προσεγγίζει ήρεμα και σταματάει τυχόν βίαιες
ενέργειες.
2. Αναγνωρίζει το συναίσθημα του παιδιού.
3. Συγκεντρώνει πληροφορίες.
4. Επαναπροσδιορίζει το πρόβλημα.
5. Ζητάει ιδέες για την επίλυση της σύγκρουσης
και επιλέγει μια από αυτές.
6. Υποστηρίζει το παιχνίδι των παιδιών στην
συνέχεια.
Βασική Αρχή: Ο/Η εκπαιδευτικός λειτουργεί ως
ουδέτερος διαμεσολαβητής.

Εστιάζει στο πρόβλημα χωρίς να
εμπλέκει απαραίτητα και τα δύο μέρη.
Έχει οπτικοποιήσει εναλλακτικές λύσεις
όπως:
 Ζήτα βοήθεια από τη δασκάλα.
 Αντάλλαξε.
 Μοιράσου.
 Να περιμένεις τη σειρά σου.
 Χρησιμοποίησε το χρονόμετρο.
 Να πεις: «Σε παρακαλώ».
 Να το ζητήσεις ευγενικά.
 Να πεις: «Σε παρακαλώ σταμάτα».
 Να παίξετε μαζί.
 Αγνόησε.

X