• το λεξιλόγιο,
  • τον περιγραφικό λόγο,
  • την οπτική επεξεργασία,
  • την οπτική αντίληψη,
  • την κριτική σκέψη
  • τον περιγραφικό λόγο,
  • τον αφηγηματικό λόγο, 
  • την ανάπτυξη λόγου & ομιλίας.

Ιδανικό για παιδαγωγούς, θεραπευτές και γονείς.