• Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια
  • Κιν.: 6971818005

Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία είναι ένας ιδιαίτερος τομέας που διαφοροποιείται από την κλασική επιστήμη της φυσικοθεραπείας των ενηλίκων, διότι απευθύνεται στο παιδί το οποίο είναι ένας συνεχώς εξελισσόμενος οργανισμός. Το ηλικιακό εύρος της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας είναι μεγάλο, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί στη νεογνική, βρεφική, νηπιακή, προσχολική και σχολική ηλικία.

Στόχος της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας είναι να εκπαιδεύσει το παιδί έτσι ώστε να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο κοντά στην φυσιολογική κίνηση. Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία προάγει τις κινητικές λειτουργίες και δεξιότητες, ενισχύει την αισθητηριακή ανάπτυξη, υποστηρίζει το μυοσκελετικό και καρδιοαναπνευστικό σύστημα και προετοιμάζει την ομαλή και αποτελεσματική προσαρμογή του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον.

Ενδεικτικά οφέλη:
o Βελτίωση ισορροπίας
o Προώθηση βάδισης (όταν δεν υπάρχει)
o Βελτίωση βάδισης
o Βελτίωση στάσης
o Βελτίωση ελέγχου κορμού
o Πρόληψη βραχύνσεων μυών
o Αύξηση εύρους τροχιάς κίνησης
o Βελτίωση οπτικοκινητικού συντονισμού (όραση-κίνηση)
o Αύξηση της αντίληψης ης θέσης σώματος σε σχέση με το χώρο
o Βελτίωση της ικανότητας προσανατολισμού
o Βελτίωση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής

Η θεραπευτική προσέγγιση του παιδιού γίνεται μέσα από πολλούς «δρόμους» χρησιμοποιώντας τη κατάλληλη αξιολόγηση, το πρωτόκολλο θεραπείας, τους στόχους θεραπείας και την επαναξιολόγηση.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό, η θεραπεία μας προσαρμόζεται στην προσωπικότητά του και καθοδηγείται από τους στόχους τόσο του ίδιου του παιδιού όσο και της οικογένειάς του. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά και εφήβους να πετύχουν το βέλτιστο επίπεδο ανεξαρτησίας και λειτουργικότητας σε όλους τους τομείς της ζωής και των καθημερινών δραστηριοτήτων τους.

X