• Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια
  • Κιν.: 6971818005

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Εισαγωγή

To paizokaimilo.gr είναι ένας ιστότοπος  της επιχείρησης  με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο “ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΙΛΩ”  Α.Φ.Μ 155535824 / Δ.Ο.Υ  ΗΛΙΟΎΠΟΛΗΣ, και έδρα στην Ηλιούπολη ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ 9 – T.K. 16343, Τηλέφωνο: 6971818005. Η επιχείρηση πραγματοποιεί λιανικό εμπόριο βιβλίων και παιχνιδιών μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία και στους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας, θα αναφέρεται ως το “Κατάστημα”. 

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ιστοτόπου και κάθε χρήστης που θα κάνει χρήση των υπηρεσιών του, θα θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, όπως αυτοί διατυπώνονται και χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Στην περίπτωση κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους κατωτέρω όρους τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ιστοτόπου και από κάθε συναλλαγή του με αυτό.

Τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις των όρων

Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες μέσω του ιστοτόπου για τις τροποποιήσεις και τις τυχόν αλλαγές και ρητώς διευκρινίζεται ότι οι αλλαγές των όρων δεν θα περιλαμβάνουν παραγγελίες που ήδη έχουν γίνει.

Περιορισμός της ευθύνης

Το Κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την διαθεσιμότητα των προϊόντων του, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών – αγοραστών, για την μη διαθεσιμότητα τους.
Το Κατάστημα ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση προϊόντων που του έχουν παραγγελθεί και για πληροφορίες ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του ιστότοπου του.
Δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που έχουν σχέση με την συμβατότητα της υποδομής των χρηστών και τη χρήση του, που ενδέχεται να παρουσιασθούν όταν οι χρήστες επιχειρούν την πρόσβασή τους στον δικτυακό τόπο ή επιχειρούν κάποια συναλλαγή. Επίσης ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα για κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο που εμπεριέχεται στον ιστότοπο συμπεριλαμβανομένων κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, σημάτων τίτλων κτλ. είναι πνευματική ιδιοκτησία του Καταστήματος και είναι προστατευμένα από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται, άνευ προηγούμενης γραπτής αδείας οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, διάδοση, ή μετάδοση, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο, ή μέσο για εμπορικούς, ή άλλους σκοπούς.
Τα λογότυπα, τα διακριτικά, τα ονόματα, οι εικόνες, κείμενα που αντιπροσωπεύουν τρίτα μέρη συμβεβλημένα ή συνεργαζόμενα με το Κατάστημα προστατεύονται επίσης από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Υποχρεώσεις του Χρήστη

Οι χρήστες του ιστότοπου συμφωνούν και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην το χρησιμοποιούν για:

  • Την αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο και προκαλεί παράνομη βλάβη, ή προσβολή στο Κατάστημα ή σε οποιονδήποτε τρίτο.
  • Την αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που προσβάλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
  • Την αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών και κοινωνικών ηθών, κοινωνικών αξιών και της ανηλικότητας.
  • Την αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης ή δημοσίευσης όπως εσωτερικές, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας.
  • Την αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
  • Την αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με οποιονδήποτε περιεχομένου που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή οποιοδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
  • Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, για την παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο όπως επίσης για τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σύνδεσμοι του ιστότοπου

Οι σύνδεσμοι που υπάρχουν στον ιστότοπο του Καταστήματος και σας αφήνουν να βγείτε από αυτό, δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του και δεν φέρει το Κατάστημα ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα. Δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ενός συνδεδεμένου εξωτερικού ιστοχώρου και σας παρέχει τους συνδέσμους αυτούς μόνο ως διευκόλυνση. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε εξωτερικού συνδέσμου δεν υποδηλώνει κατ’ οιονδήποτε τρόπο την έγκριση του Καταστήματος για το περιεχόμενο της συνδεδεμένης εξωτερικής ιστοσελίδας.

Προσωπικά Δεδομένα

Το Κατάστημα αναγνωρίζει την σημαντικότητα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και συναλλαγές των χρηστών είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Πληροφορίες που σας ζητάμε

Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στον ιστότοπο του Καταστήματος, στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε και θα σας ζητήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο όταν θελήσετε την είσοδο σας στον ιστότοπο και θελήσετε προχωρήσετε στην παραγγελία προϊόντων ως πελάτης, ή εάν επιλέξετε να λαμβάνεται τα ενημερωτικά μας e-mail.

Είσοδος στο Κατάστημα – Στοιχεία Πελάτη

Τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή και την είσοδο σας στον ιστότοπο paizokaimilo.gr είναι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης (με τα οποία θα γίνεται η είσοδος σας, μετά την εγγραφή σας), το email, το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη, νομός, χώρα) και τηλέφωνο. Τα ανωτέρω στοιχεία σας είναι όλα υποχρεωτικά για την εγγραφή σας.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν επίσης τα στοιχεία πελάτη σε περίπτωση που προχωρήσετε σε μια παραγγελία προϊόντος βάσει των οποίων θα γίνεται η τιμολόγηση και η αποστολή των προϊόντων, δηλαδή αποτελούν τα στοιχεία αγοραστή όπου θα εκδοθούν τα ανάλογα παραστατικά και η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας. Επίσης κατά την αγορά ενός προϊόντος μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία μιας νέας διεύθυνσης αποστολής για μια παραγγελία και νέο παραλήπτη στην περίπτωση που τα στοιχεία και η διεύθυνση του πελάτη που αποτελούν και την διεύθυνση χρέωσης, δεν είναι τα ίδια με τα στοιχεία και την διεύθυνση του παραλήπτη του προϊόντος. 


Δηλαδή σε κάθε περίπτωση σας ζητούνται μόνο τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την αποστολή προϊόντων, για την διασφάλιση της επικοινωνίας μαζί σας και τα στοιχεία τιμολόγησης.

Οι χρήστες – πελάτες ενημερώνονται και αποδέχονται με το παρόν ότι συναινούν με την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών στοιχείων από υπαλλήλους του Καταστήματος, για τις ανάγκες της ομαλής συναλλαγής και επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του Καταστήματος καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε τρίτους προστήθεντες (π.χ. συνεργαζόμενη εταιρεία courier), οι οποίοι θα προσδιορίζονται στα πλαίσια διεκπεραίωσης μιας παραγγελίας (καταρτιζόμενης σύμβασης).

Επίσης με το παρόν βεβαιώνεται ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Καταστήματος έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο, όπως για την διεκπεραίωση μιας παραγγελίας. Το Κατάστημα δεσμεύεται ρητά να μην αποκαλύψει τα προσωπικά στοιχεία των πελατών του και τα στοιχεία των συναλλαγών τους σε τρίτους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά στοιχεία του κάθε πελάτη που δηλώνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το Κατάστημα και με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση μιας παραγγελίας. Το σύνολο των εγγράφων – ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ του Eshop και ενός πελάτη στα πλαίσια παραγγελιών – αγορών θα τηρούνται από το Κατάστημα για τουλάχιστον χρονικό διάστημα έξι μηνών και ο πελάτης θα έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες εφόσον το επιθυμεί.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Το Κατάστημα δίνει μεγάλη σημασία στο θέμα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των αγοραστών του, καθώς και των συναλλαγών τους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες μεθόδους ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η ασφάλεια του ιστότοπου του Καταστήματος επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Όνομα χρήστη και κωδικός

Κατά την εγγραφή του ο χρήστης, εισάγει ένα προσωπικό όνομα χρήστη και έναν προσωπικό κωδικό εισόδου, με τα οποία θα γίνεται η είσοδος του στοn ιστότοπο και όλες οι μελλοντικές συναλλαγές και παραγγελίες του με αυτό.

Στην συνέχεια δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μεταβάλλει τον προσωπικό μυστικό κωδικό εισόδου όσες φορές το επιθυμεί και είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση σε αυτόν και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για την διατήρηση της μυστικότητας του και της διαφύλαξής του από τυχόν τρίτους.

Στην περίπτωση απώλειας ή διαρροής των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να προβείτε σε άμεση επικοινωνία με το Κατάστημα, αλλιώς αυτό δεν θα ευθύνεται για την χρήση του από τυχόν τρίτους. Επίσης σας συνιστούμε να αλλάζετε τον προσωπικό μυστικό κωδικό πρόσβασης εισόδου ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο μέλλον.

Κρυπτογράφηση SSL

Σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 256-bit.

Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά την παραγγελία και εφόσον ο χρήστης / πελάτης έχει συνδεθεί με το username και το προσωπικό του κωδικό στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα του καταστήματος κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 256 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 256 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών με τον ιστότοπο του Καταστήματος θεωρείται αυτονόητη και ισχύουν όλες οι βασικές αρχές που διέπουν τις Συναλλαγές του Εμπορίου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Χρόνος Αποστολής & Παραλαβής:

Όλα τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα για αποστολή από το Κατάστημα, αποστέλλονται αυθημερόν. Ο χρόνος παράδοσης με Courier σε όλη την Ελλάδα εξαρτάται από το “δυσπρόσιτο” της περιοχής και είναι από 1 έως 3 ημέρες.

Όλα τα προϊόντα που βρίσκονται  σε κατάσταση “Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας” αναγράφουν και τον εκάστοτε χρόνο αποστολής και παράδοσης με Courier. 

Κόστος Αποστολής: 4,00 Ευρώ.

Οι αποστολές παραγγελιών σε όλη την Ελλάδα εκτελούνται με συνεργαζόμενες με το Κατάστημα εταιρίες ταχυμεταφορών (courier) και το κόστος αποστολής όλων των παραγγελιών ανεξαρτήτως μεγέθους (βάρους ή όγκου) της παραγγελίας είναι 4,00 €.

Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή μίας παραγγελίας με τους κάτωθι τρόπους πληρωμής:

1) Με Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή μίας παραγγελίας σας, με κατάθεση σε έναν από τους κάτωθι λογαριασμούς του Καταστήματος και στην συνέχεια να ενημερώσετε το Κατάστημα με τα στοιχεία της κατάθεσης (απόδειξη κατάθεσης), μέσω email: info@paizokaimilo.gr  ή τηλεφωνικά στο 6971818005, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής της παραγγελίας σας.

Μπορείτε να κάνετε την πληρωμή σας σε έναν από τους κάτωθι Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Καταστήματος:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός Λογαριασμού: 304/007464-07
IBAN: GR201103040000030400746407
BIC: ETHNGRAA
Δικαιούχος: Αθανασία Αντωνοπούλου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 5513-091245-278
IBAN: GR8101715130005513091245278
BIC: PIRBGRAA
Δικαιούχος: Αθανασία Αντωνοπούλου

Υπαναχώρηση / Επιστροφές

Όλοι οι αγοραστές υποχρεούνται κατά την παραλαβή κάθε παραγγελίας ή εντός δεκαπέντε (15) ημερών να ελέγξουν τα προϊόντα που έχουν παραγγείλει και να ειδοποιήσουν το Κατάστημα σε περίπτωση αισθητικών ελαττωμάτων. Μετά το πέρας των 15 ημερών θα θεωρείται ότι όλα τα προϊόντα παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση.

Υπαναχώρηση

Οι αγοραστές έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν αναιτιολογήτως και να ζητήσουν το τίμημα που κατέβαλαν, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των πωληθέντων προϊόντων, επιστρέφοντας τα προϊόντα στην αρχική τους κατάσταση, με το σύνολο των εξαρτημάτων τους, των εντύπων που τα συνοδεύουν και τις συσκευασίες τους σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν μερικώς ή ολικώς κατεστραμμένα ή ελλιπή το Κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον αγοραστή. Η επιστροφή των προϊόντων αυτών γίνεται δεκτή, εφόσον πρωτίστως οι αγοραστές έχουν εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε το Κατάστημα για την αποστολή και την επιστροφή των προϊόντων σε αυτό. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα επιπλέον έγγραφα τα οποία το συνόδευαν όπως π.χ. απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο κτλ.

Επιστροφές με χρέωση του Καταστήματος

Οι αγοραστές μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή μίας παραγγελίας, μπορούν να επιστρέψουν τα προϊόντα που έχουν παραλάβει και να ζητήσουν το τίμημα που κατέβαλαν ή να ζητήσουν την αντικατάσταση των προϊόντων στις περιπτώσεις που η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες παραδόθηκε άλλο προϊόν από αυτό που είχε παραγγελθεί, σε είδος ή ποσότητα, ή σε περιπτώσεις που κατά την παράδοση το προϊόν έχει συσκευασία κατεστραμμένη ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της και σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο αγοραστής οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή της παραγγελίας εξ αρχής ή να ζητήσει την επιστροφή της κατόπιν συνεννόησης με το Κατάστημα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα μίας παραγγελίας δεν επιστραφούν κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο το Κατάστημα δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή τους και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάστασή τους.
Η επιστροφή της παραγγελίας και των προϊόντων αυτής, θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία την συνόδευαν όπως π.χ. έντυπα, ετικέτες, απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο κτλ.

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Πριν ολοκληρωθεί μια παραγγελία, κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας ο αγοραστής μπορεί να αφαιρέσει τα προϊόντα από το καλάθι αγορών.
β) Στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διαδικασία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα μία παραγγελία μπορείτε να καλέσετε στo τηλέφωνο του Καταστήματος 6971818005  ο υπεύθυνος παραγγελιών του Καταστήματος θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσω του email του Καταστήματος info@paizokaimilo.gr.
γ) Στην περίπτωση που έχει αποσταλεί η παραγγελία σας ακολουθείται η διαδικασία της υπαναχώρησης που αναφέρεται ανωτέρω.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ GDBR
Ο ιστότοπος paizokaimilo.gr είναι συμμορφωμένος και τηρεί το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2016 και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018.

Χρήση Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Απολύτως Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.Cookies Επιδόσεων. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον
ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies Λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη ή τη περιοχή ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους.

Cookies Στόχευσης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

X