• Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια
  • Κιν.: 6971818005

Αποκατάσταση Διαταραχών Επικοινωνίας Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια Αποκατάσταση Διαταραχών Επικοινωνίας Διαταραχών λόγου και ομιλίας, άρθρωσης και φωνολογίας Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών Χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Τα θεραπευτικά προγράμματα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των Δυσκολιών Μάθησης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Αυτονόμησης και Κοινωνικοποίησης, Επικοινωνίας, Συγκέντρωσης, Οργάνωσης και Οριοθέτησης.

Πρόκειται για στοχευμένα και εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους που εμφανίζουν:

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
Νοητική Υστέρηση
Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσπραξία)
Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες
Διαταραχή της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
Δυσκολίες συμπεριφοράς
Δυσκολίες Κοινωνικής Προσαρμογής
Σύμπτυξη

Συγκεκριμένα, οι τομείς που αξιολογούνται και επιχειρείται σχετική παρέμβαση είναι οι εξής:
Ενίσχυση Αντιληπτικών Ικανοτήτων και ανάπτυξη γνωστικών Δεξιοτήτων
Επικοινωνία με συνομηλίκους
Δεξιότητες Κοινωνικής Προσαρμογής
Οργάνωση του χρόνου
Εκμάθηση και Εξάσκηση σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (αυτοεξυπηρέτηση)
Ανάπτυξη Προφορικού Λόγου και Περιγραφικής Ικανότητας
Εμπλουτισμός Λεξιλογίου
Εξάσκηση Γραπτού Λόγου
Ανάπτυξη Φαντασίας του Παιδιού
Τα θεραπευτικά μέσα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και επιλέγονται με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε παιδιού:

Εικονογραφημένοι μέθοδοι
Κιναισθητικές δραστηριότητες
Εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια
Παιχνίδι ρόλων

X