• Αθανασία Αντωνοπούλου - Λογοθεραπεύτρια
  • Κιν.: 6971818005

ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η ψυχο-εκπαίδευση γονέων είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για ναβοηθήσει τους γονείς να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διαχείριση της συμπεριφοράς και της ανάπτυξης του παιδιού τους. Συστήνεται σε όλους τους γονείς, και μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα στη διαχείρηση αναπτυξιακών, συμπεριφορικώνκαι συναισθηματικών ιδιαιτεροτήτων ενός παιδιού.Το πρόγραμμα βοηθά τους γονείς να διαχειριστούν τα επίπεδα άγχους τους και να αναπτύξουν καλύτερους μηχανισμούς ανατροφής των παιδιών, με στόχο να παρέχεται ένα πιο υγιές περιβάλλον στο σπίτι. Οι γονείς μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται ορθά στις ανάγκες του παιδιού, καθώς και σε δυσλειτουργικές συμπεριφορές του. Η ψυχο-εκπαίδευση σχεδιάζεται για να διδάξει στους γονείς πώς να προετοιμάσουν το παιδί τους για καταστάσεις και προκλήσεις που θασυναντήσει στο καθημερινό τους περιβάλλον, πώς να εντοπίζουν τα ενδιαφέροντα και τα δυνατά σημεία του παιδιού τους και πώς να εφαρμόζουν διάφορες μεθόδους παρέμβασης καιεπικοινωνίας.

Οι συνεδρίες περιλαμβάνουν συζήτηση, συμβουλευτική γονέων, ενημέρωση σχετικά με τη διάγνωση του παιδιού και τις δυσκολίες που αναφέρονται, παιχνίδι ρόλων,εργασίες για το σπίτι και συνεχής αναθεώρηση των δεξιοτήτων και των πληροφοριών που αποκτήθηκαν με απώτερο σκοπό την ενίσχυση τηςαποτελεσματικότητας τους ή την αφαίρεση αναποτελεσματικών στοιχείων.

Οι γονείς μαθαίνουν να χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές με στόχο την αύξηση των επιθυμητών συμπεριφορών και την πρόληψη ή τη μείωση ανεπιθύμητων συμπεριφορώνο του παιδιού τους. Το εκάστοτε πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και στοχεύει στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες κάθε παιδιού. Το επίκεντρο της θεραπείας είναι η κατανόηση της κατάστασης του παιδιού, οι ρεαλιστικοί στόχοι για την ανάπτυξή του, καθώς και τρόποι με τους οποίους οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα νευροδιαφορετικά ή μη παιδιά τους ώστε να φτάσουν το βέλτιστο των δυνατοτήτων τους.

X